چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بورس | ترسیم چنگال اندروز

چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال یک نشانگر تکنیکال است که از سه خط ترند موازی برای شناسایی سطوح احتمالی پشتیبانی و مقاومت در بازار بورس و همچنین سطوح بالقوه افزایش و کاهش قیمت استفاده می‌کند. این نشانگر که توسط الان اندروز توسعه یافته، از خطوط ترند که با انتخاب سه نقطه در شروع ترند، بالاتر و پایین‌تر از آن ایجاد می‌شوند استفاده می‌کند. این کار با تعیین سه نقطه در اوج و فرودهای متوالی قیمت انجام می‌شود.

همین که نقطه‌ها مشخص شدند یک خط مستقیم که به عنوان «خط میانی» شناخته می‌شود از نقطه اول در میان نقطه بالایی و نقطه پایینی ترسیم می‌شود. سپس خطوط ترند بالایی و پایینی به صورت موازی با خط میانی کشیده می‌شوند. به این ترتیب یک چنگال با سه چنگک ایجاد می‌شود که محدوده تغییر قیمت در بورس را مشخص می‌کند. در ادامه در خصوص چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بیشتر خواهید آموخت.

معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال بورس با ترسیم این خطوط محدوده‌های احتمالی پشتیبانی و مقاومت، و نقاط برگشت قیمت را پیشبینی و تحلیل می‌کنند. دو رویکرد اصلی در معامله با استفاده از چنگال اندروز وجود دارد. اولین رویکرد معامله داخل خطوط چنگال است.

در این روش با استفاده از این نشانگر کانال‌هایی ترسیم می‌شود که حدودی برای تغییرات قیمت به دست می‌دهد. رویکرد دوم معامله خارج از خطوط چنگال است. این رویکرد زمانی که نوسانات قیمت بالا باشد کارایی زیادی داشته و با استفاده از آن امکان سود بسیار بالایی در معامله ایجاد می‌شود.

چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

 

پیشنهاد ویژه: تمامی اندیکاتورهای خرید و فروش

 

روش محاسبه چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بورس

چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بورس را می‌توان به سادگی روی نمودارهای قیمت بدون نیاز به هیچ ابزار خاصی ترسیم کرد. قواعد اصلی در ترسیم چنگال اندروز شامل موارد زیر می‌شود:

 • نقطه 1: نقطه شروعی ترند رو به بالا، یا ترند رو به پایین
 • نقطه 2 و نقطه 3: واکنش بالا و واکنش پایین در ترند رو به بالا یا پایین
 • نقطه 1: نقطه شروع خط میانی ترند
 • فاصله بین نقطه 2 و نقطه 3: پهنای کانال
 • یک خط ترند از نقطه 1 و از فاصله میانی نقطه 2 و نقطه 3 ترسیم می‌شود.
 • خطوط ترند از نقطه‌ 2 و نقطه 3 موازی با خط ترند میانی ترسیم می‌شوند.
 • شیب چنگال با تغییر نقطه 1 تغییر می‌کند.

 

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

 

چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال چه چیزی را نمایش می‌دهد؟

به صورت کلی چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال برای شناسایی رنج یا محدوده‌های معامله، و همچنین شناسایی بازارهای ترند و پر رونق در بازار بورس کارایی دارد.

شناسایی رینج با تشخیص سطوح پشتیبانی و مقاومت انجام می‌شود. معامله‌گران هنگامی که قیمت یک سهم به انتهای خط ترند در نشانگر می‌رسد می‌توانند وارد موقعیت لانگ شوند. بر عکس، هنگامی که قیمت به بالاتر از خط ترند می‌رسد آنها می‌توانند وارد موقعیت شرت شوند. قبل از ورود به یک موقعیت، معامله‌گران باید بدانند که سطوح پشتیبانی و مقاومت یک سهم در بورس را به خوبی می‌شناسند.

هنگامی که یک سهم مورد تقاضا بوده و ترند باشد، قیمت آن به شکلی مداوم به خط ترند میانی می‌رسد. هنگامی که این اتفاق نیافتد، وجود نوعی شتاب در ترند مشخص می‌شود.

چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

شناسایی بازارهای ترند و پر رونق در بازار بورس با مشخص شدن قیمت‌های بالاتر از ترند و پایین‌تر از ترند انجام می‌شود. از چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال برای مشخص کردن گسست قیمت بالاتر از خط بالایی ترند و گسست قیمت پایین‌تر از خط پایینی ترند استفاده می‌شود.

معامله‌گرانی که از این استراتژی دو طرفه استفاده می‌کنند باید نسبت به نقاط اوج تقلبی هشیار باشند و از نشانگر‌های تکنیکال دیگر برای تائید فرض‌های خود استفاده کنند. اما هنگامی که از ابزار چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط گسست استفاده می‌شود، اغلب شانس زیادی برای به دست آوردن فرصت‌های بسیار مناسب معاملاتی به وجود می‌آید.

فرض اصلی در ترسیم این ابزار این است که خطوط حرکت و تغییرات قیمت در نسبتی با خط میانی پیش می‌رود. به این ترتیب هنگام گسست قیمت، فاصله اصلاح قیمت افزایش پیدا کرده و حاشیه سود افزایش مناسبی پیدا می‌کند.

 

همچنین می توانید فیلتر طلایی بورس شامل 5 فیلتر نوسانی را دانلود کنید. 

 

به کار بردن چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

برای به کار بردن چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال، معامله‌گر باید در ابتدا یک نقطه اوج یا افت قیمت که قبلا روی نمودار اتفاق افتاده را مشخص کند. اولین نقطه که به آن پیووت (pivot) گفته می‌شود روی این اوج یا افت قیمت ترسیم می‌شود. از برچسب نقطه A برای مشخص کردن این نقطه استفاده می‌شود. اگر تغییرات قیمت ترند رو به پایین باشد چنگال اندروز نیز رو به پایین ترسیم می‌شود. در مقابل، اگر تغییرات قیمت ترند رو به بالا باشد، چنگال اندروز هم رو به بالا ترسیم می‌شود.

بعد از اینکه نقطه پیووت مشخص شد، معامله‌گر باید هم یک اوج قیمت و هم یک افت قیمت را در کنار پیووت اولیه مشخص کند. همین که این نقاط مشخص شدند چنگال اندروز می‌تواند ترسیم شود. برای این کار کافی است سه خط موازی از روی سه نقطه مشخص شده ترسیم کنید. این ساختار با تعیین نقطه پیووت که به عنوان خط میانی قرار می‌گیرد شروع می‌شود. دو چنگکی که با شناسایی اوج و افت‌های جانبی ایجاد می‌شوند یعنی نقطه B و نقطه C، به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت ترند در بورس عمل می‌کنند.

هنگامی که از چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، معامله‌گر می‌تواند یا در داخل کانال معامله کند یا قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از کانال را شناسایی کند، و در خارج از کانال معامله کند.

 

پیشنهاد می‌شود از مقاله کاربردی نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بازدید کنید

 

پشتیبانی، مقاومت و برگشت

چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال برای مشخص کردن سطوح پشتیبانی و مقاومت در بازار بورس کارایی دارد. در یک ترند رو به بالا، خط ترند پایینی به عنوان خط پشتیبانی برای تعریف تمام ترند استفاده می‌شود، از خط ترند بالایی به عنوان خط مقاومت، و از خط میانی برای تعریف قدرت ترند استفاده می‌شود.

در یک ترند رو به بالا قیمت‌ها باید مدام به خط میانی برسند. هر نوع نقصان در دستیابی به این نقطه نشان‌دهنده ضعفی زیرین است که می‌تواند یک برگشت ترند در آینده را معلوم کند.

پشتیبانی، مقاومت و برگشت

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

 

در تصویر بالا قیمت در داخل یک چنگال اندروز افزایش پیدا می‌کند. توجه کنید که چطور خط ترند پایینی پشتیبانی را مشخص کرده و خط میانی مقاومت را مشخص می‌کند. اگر چه در این نمودار، قیمت با محدوده مقاومت در خط میانی در تمام جریان ترند رو به بالا برخورد دارد، اما توانسته به صورت مداوم به این خط برسد تا ترند رو به بالا بودن وضعیت تائید شود.

نقصان در رسیدن به این خط میانی می‌تواند ضعفی زیرین را مشخص کند. همان طور که می‌بینید قیمت از خط پایینی ترند در ماه نوامبر پایین‌تر رفته است. توجه کنید که این نقطه که به عنوان خط ترند مشخص شده بعدتر به محدوده مقاومت تبدیل می‌شود.

 

معامله داخل خطوط چنگال اندروز

اجازه دهید ببینیم چگونه یک معامله‌گر می‌تواند از معامله کردن در داخل خطوط چنگال اندروز سود ببرد. تصویر زیر مثال خوبی است که حرکت قیمت جفت ارزی EUR/CAD را نمایش می‌دهد که از خط میانی اوج گرفته و به بالاتر از سطح مقاومت چنگال (در نقطه A1) رسیده است.

معامله داخل خطوط چنگال اندروز

 

همچنین می توانید آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس (Support-Resistance) را مطالعه کنید. 

 

تصویر زیر با جزئیات بیشتری تغییرات قیمت حول چنگال اندروز را مشخص می‌کند. همان طور که می‌بینید در این نمودار شاهد شکل‌گیری یک ستاره شامگاهی (evening star) هستیم. در اینجا لحظه (momentum) خرید که زمانی در حال افزایش بوده شروع به ناپدید شدن می‌کند، و یک ساختار درست زیر چنگک بالایی ایجاد می‌کند.

معامله داخل خطوط چنگال اندروز

معامله‌گر باید تمام سعی خود را بکند که در نقطه X بتواند موقعیت خود را مشخص کند. ورود می‌تواند در لحظه رو به پایین هنگامی که تغییر قیمت دوباره به سمت خط میانی نزدیک می‌شود انجام شود.

 

پیشنهاد می‌شود مقاله تحلیل زمانی در بورس – معرفی ابزارهای تحلیل زمانی را مطالعه کنید

 

معامله خارج خطوط چنگال اندروز

اگر چه معامله خارج از خطوط چنگال اندروز کمتر از داخل آن انجام می‌شود، آنها می‌توانند سود بسیار زیادی داشته باشند. اما به هر حال تلاش برای دستیابی به این سود کمی سخت است. فرضی که در اینجا وجود دارد این است که تغییر قیمت به سمت خط میانی متمایل شده و بر می‌گردد، درست مثل اتفاقی که در داخل خطوط می‌افتد. اما این نیز امکان دارد که بازار مسیر قیمت را تغییر دهد؛ به این ترتیب خروج قیمت از داخل چنگال اندروز می‌تواند شروع ایجاد یک ترند جدید باشد.

برای پیشگیری از ضررهای فاجعه‌بار در بازار بورس، از معیارهای ساده‌ای استفاده می‌شود تا محدوده‌های احتمالی برگشت به داخل کانال شناسایی شوند. همزمان از فیلترهایی برای نادیده‌گرفتن تغییراتی که منجر به بستن زودهنگام موقعیت می‌شوند استفاده می‌شود.

معامله خارج خطوط چنگال اندروز

 

پیشنهاد می کنم مقاله روانشناسی بازار بورس چیست و چگونه می‌توان از آن برای سودآوری استفاده کرد؟ را مطالعه کنید

 

با نگاه به تصویر زیر متوجه می‌شویم که تغییر قیمت در نقطه A چنین فرصتی ارائه می‌دهد. نمودار نشان می‌دهد که تغییر قیمت EUR/USD در هفته اول آوریل از محدود پشتیبانی گسست کرده است. همین که این گسست شناسایی شد، آن را جدا کرده و بزرگ‌نمایی می‌کنیم تا چشم‌انداز بهتری به دست بیاوریم.

دقت کنید که چطور تغییر قیمت دوباره به سمت خط میانی متمایل می‌شود. این یک فرصت عالی است، اما برای کسب بیشترین سود مدیریت پول و استراتژی معامله در بازار بورس بسیار مهم است.

 

خارج از خطوط چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

در تصویر بعد، معامله‌گر چندین فرصت برای بازگشت به معامله و ترند کلی در حالی که محدوده تفاوت با روند کلی ادغام می‌شود به دست می‌آورد. معامله‌گر در اینجا می‌تواند ببیند که تغییر قیمت قبل از گسست به رینج برگشته و یک سطح پشتیبانی 1.1958 دلاری ایجاد می‌کند. این سطح در تصویر با خط آبی مشخص شده است.

چیزی که در اینجا اهمیت کلیدی دارد ورود به معامله و موقعیت است. معامله‌گر در اینجا یک فرصت گسست قیمت احتمالی در حالی می‌بیند که قیمت برای آزمودن سطح مقاومت بالایی در 1.2446 افزایش پیدا می‌کند.

خارج از خطوط چنگال آندروز در تحلیل تکنیکال

 

مقاله امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست و این امواج چه کاربردی دارد؟ را حتما مطالعه کنید

 

برای مشخص کردن نقطه ورود در این مثال، اول باید اطمینان حاصل کنید که سطح مقاومت بالایی آزموده شده است. اگر این مقاومت آزموده نشود، ممکن است به این معنا باشد که یک ترند رو به پایین در کار است، و شما خودتان را از وارد شدن در یک معامله پر دردسر بر حذر نگه داشته‌اید. همان طور که در تصویر مشاهده می‌کنید گسست قیمت اوایل ماه اکتبر از نو وارد چنگال می‌شود، و از اوج 1.2446 نیز بالاتر می‌رود.

اگر تغییر قیمت سهم در بورس بتواند بالاتر از این سطح مقاومت برود، آن وقت افزایش بیشتر در قیمت را تائید می‌کند، و لحظه خرید تازه‌ای وارد بازار می‌شود. در نتیجه نقطه ورود خود را باید 20 pips بالاتر از هدف (که در تصویر با خط قرمز مشخص شده) قرار بدهید، و نقطه توقف ضرر را در ارتباط با آن مشخص کنید.

همین که سفارش شما اجرایی شود، نقطه توقف باید 5 pips پایین‌تر از کف قیمت قبلی تعیین شود. فرض در اینجا این است که این کف آزموده نمی‌شود چرا که قیمت به افزایش ادامه می‌دهد، و به خاطر وجود لحظه خرید تازه در بازار بورس دچار افت شدید نمی‌شود.

 

استراتژی معاملاتی چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

راه‌های زیادی برای استفاده از ابزار چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال وجود دارد. اما ایده اصلی آن این است که قیمت در محدوده خط میانی نوسان خواهد داشت. در اینجا ما تمرکز خود را روی اولین باز-آزمودن خط میانی قرار می‌دهیم.

 

معامله موقعیت لانگ

 • یک کانال ترند رو به بالا با چنگال اندروز ایجاد کنید.
 • منتظر افت قیمت و آزمودن خط میانی پایینی بمانید.
 • هیچ میله‌ای در نمودار نباید پایین‌تر از خط میانی پایینی قرار بگیرد.
 • خرید خود را در نقطه‌ای بالاتر از خط میانی پایینی انجام دهید.

 

معامله موقعیت شرت

 • یک کانال ترند رو به پایین با چنگال اندروز ایجاد کنید.
 • منتظر افزایش قیمت و آزمودن خط میانی بالایی بمانید.
 • هیچ میله‌ای در نمودار نباید بالاتر از خط میانی بالایی قرار بگیرد.
 • فروش خود در نقطه‌ای پایین‌تر از خط میانی بالایی انجام دهید.

 

پیشنهاد می‌شود حتما مقاله ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

 

معامله برد با استفاده از چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

تصویر زیر نمودار هفتگی SPY است که یکی از تاثیرگذار ترین کاربردهای چنگال اندروز را در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد. این نمودار یکی از گسست‌های بزرگ قیمت که توسط چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال شناسایی شده را نمایش می‌دهد.

معامله برد با استفاده از چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

 

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد. 

 

 • بعد از ایجاد یک کف جدید در ترند رو به پایین، قیمت بر می‌گردد خط میانی بالایی را لمس کند. با توجه به اینکه میله‌های نشان دهنده کساد یا بازار خرسی در بورس روی خط تشکیل شده‌اند، مقاومت کاملا روشن است. این میله همچنین سیگنالی برای قرار گرفتن در موقعیت شرت است.
 • این چهار نقطه، هدف‌های احتمالی برای بازار خرسی یا کساد هستند. در واقع، هدف آخر نقطه دقیق بحران را مشخص می‌کند.
 • قیمت با قدرت زیاد افزایش پیدا کرده و از خط میانی بالایی گسست می‌کند. این گسست به ما هشدار می‌دهد که بازار فقط در یک ترند رو به پایین در حال استراحت نبوده است. بلکه یک بازگشت در راه بوده است.

 

معامله باخت با استفاده از چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

تصویر زیر نمودار روزانه EUR/USD و یک چنگال اندروز در ترند رو به پایین دیگر را نشان می‌دهد.

معامله باخت با استفاده از چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

 • قیمت افتاده و در خط میانی سطح مقاومت را پیدا می‌کند. قیمت از خط میانی بالایی که در مقابل آن مقاومت کرده برگشته است. با اولین میله خرسی که با خط میانی همپوشانی پیدا می‌کند، وارد موقعیت شرت می‌شویم.
 • با اینکه در این معامله چیزی بیشتر نسبت 1:1 در مقابل ضریب ریسک خود به دست آورده‌ایم، به این معامله به چشم یک شکست نگاه می‌کنیم چرا که معامله‌ای در ادامه ترند بوده است. برای همین، محافظه‌کارانه‌ ترین هدف چیزی نیست جز آخرین اوج در ترند رو به پایین. قیمت قبل از رسیدن به این هدف محافظه‌کارانه از پترن ما فراتر رفته و محدوده‌ای بالاتر از سیگنال ما را لمس می‌کند.
 • بعد از بازگشت به ترند، قیمت‌ها مماس با خط میانی می‌شوند، و نشان می‌دهند که این خط میانی اهمیت زیادی داشته است.

 

پیشنهاد ویژه: تمامی اندیکاتورهای کاربردی بورس

 

سخن پایانی

در این مطلب از سایت اندیکاتور بورس چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال یک نشانگر روی نمودار محسوب می‌شود. از این نشانگر برای مشخص کردن کانال تغییرات قیمت، و همچنین مشخص نمودن سطح پشتیبانی و سطح مقاومت قیمت استفاده می‌شود. برای ترسیم چنگال اندروز در یک نمودار به 3 نقطه احتیاج است. به نقطه وسطی که خط میانی چنگال از آن عبور می‌کند، نقطه پیووت گفته می‌شود. دو نقطه دیگر شامل یک اوج و یک افت قیمت در نسبت با نقطه پیووت مشخص می‌شوند.

هنگامی که هر سه نقطه مشخص شدند، به سادگی با ترسیم سه خط موازی چنگال اندروز روی نمودار ایجاد می‌شود. این چنگال محدوده حرکت و تغییر قیمت در بورس را نمایش می‌دهد. در صورتی که قیمت به شکل مداوم با خط میانی برخورد نداشته باشد نشان می‌دهد که ترند واقعی نیست و ممکن است تغییرات قیمت جهت متفاوتی بگیرد.

از چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال به ویژه برای معاملات کانال محور استفاده می‌شود. این چنگال قابلیت مناسبی برای مشخص کردن محدوده حرکت قیمت داشته و با استفاده از ابزارهای ترکیبی می‌تواند اطلاعات بسیار مناسبی به معامله‌گر ارائه دهد. معامله‌گرانی که به معامله کردن خارج از چنگال اندروز تمایل دارند سعی می‌کنند از قابلیت این ابزار برای مشخص کردن نقاط گسست قیمت در بازار بورس استفاده کنند.

این نقاط زمانی مشخص می‌شوند که قیمت حرکتی بالاتر از خط بالایی یا پایین‌تر از خط پایینی چنگال اندروز داشته باشد. این تغییرات بزرگ در مواردی می‌توانند نشان‌دهنده شروع یک ترند جدید در بورس باشند. اما در مواردی نیز آنها با بازگشت به خط میانی همراه هستند. این دسته آخر معامله‌گران به این موارد به دلیل حاشیه سود مناسبی که دارند علاقه خاصی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *