برچسب آرشیوها: بازار مالی

موفقیت در بازار مالی ایران – 11 نکته کاربردی در بورس

موفقیت در بازار مالی

امروزه بازارهای مالی به عنوان یکی از عوامل موثر در اقتصاد کشورها شناخته می‌شوند. هر چقدر این بازار توسعه یابد به همان میزان سرمایه گذاری در آن با موفقیت همراه خواهد بود. بازار مالی مکانیزمی است که در آن دارایی‌های مالی در چارچوب قوانین و مقررات میان پس‌انداز کنندگان و …

مطالعه بیشتر »