برچسب آرشیوها: اندیکاتور حمایت و مقاومت

دانلود اندیکاتور حمایت و مقاومت (Resistance Support)

اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت (Resistance Support) نقاط مهم حمایت و مقاومت یک سهم در بورس را نشان می دهد. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای مهم می باشد که به سادگی نقاط حمایت و مقاومت را به نقاطی مشخص می کند. این اندیکاتور توسط برخی سایت ها با قیمتی حدود چهل هزار …

مطالعه بیشتر »